DOMOV

PRVA POMOČ

 • Prva pomoč je neposredna oskrba, ki jo dobi poškodovani na kraju dogodka in čim prej po dogodku.
 • Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem primeru po svojih močeh in sposobnostih nuditi prvo pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Ur.l.RS, št.20/2004)
 • Srčna kap oz. infarkt je zamašitev žile, ki prehranjuje srce. V Sloveniji je 2000 smrti zaradi srčne kapi oz. infarkta letno – to je 5-6 na dan.
 • Akutni koronarni sindrom predstavlja glavni vzrok umiranja bolnikov s srčno boleznijo. V Sloveniji je letno okoli 4000 primerov akutnega koronarnega sindroma na terenu.
 • Zaradi akutnega koronarnega sindroma vsako leto v Evropi umre 700.000 oseb.
 • Preživetje posameznika je v veliki meri odvisno od mimoidočih in njihovega ukrepanja ter njihovega poznavanja »verige preživetja«: prepoznava situacije, klicanja reševalcev, oživljanja in defibriliranja.
 • Več kot 70% srčnih kapi se zgodi izven bolnice. Izven bolnice srčno kap preživi 1 od 20 prizadetih.
 • Možnost preživetja brez ritmičnega utripanja srca vsako minuto pade za 10%. Po 10 minutah brez ritmičnega delovanja srca je možnost preživetja 2% ali manj.
 • Reševalci potrebujejo povprečno 9 minut, da dosežejo poškodovanca. Zato je pomembno prvo pomoč nuditi takoj.
 • Če se po 4-6 minutah ne vzpostavi normalen srčni ritem, možgani že lahko utrpijo nepopravljive posledice.
 • Defibrilacija je edini učinkovit način za obravnavanje bolnikov po koronarnem dogodku. Če defibriliramo v prvih 3 minutah po ustavitvi srčne akcije, je preživetje 74%.