ZASTRUPITVE

ZASTRUPITEV Z ALKOHOLOM

Zastrupitev z alkoholom je v Sloveniji od vseh zastrupitev najpogostejši razlog za hospitalizacijo. Alkohol v človeško telo večinoma pride z zaužitjem, vendar lahko poleg tega vstopi še skozi kožo ali oči in z vdihavanjem.

Znaki zastrupitve z alkoholom se razlikujejo. V prvih urah se kaže kot pijanost, kasneje se lahko pojavijo motnje vida, slepota, krči, nezavest in epileptični krči. 

Zastrupljencu lahko pomagamo tako, da ga namestimo na varno in udobno mesto. Po možnosti ga pokrijemo, da ne bo prišlo do podhladitve. (link?) Nato poškodovanca pregledamo; iščemo morebitne pridružene poškodbe. Še posebej pozorni smo na poškodbe glave, saj take osebe zaradi slabše motorike večkrat padejo po tleh, hkrati pa se zaradi okrnjenih refleksov ne uspejo ujeti na roke. Osebo v primeru nezavesti položimo v stabilni bočni položaj, da se ne bo zadušila, če začne bruhati, ter vsakih 5 minut preverimo, če še diha. Zastrupljenca nikoli ne pustimo samega!

Zastrupljene osebe NE polivamo ali tuširamo z mrzlo vodo, saj lahko povzročimo šok. Prav tako je NE poskušamo sprehajati, saj lahko pade in se še dodatno poškoduje. Zastrupljencu NE dajemo jesti in piti in ga ne silimo k pitju, nikakor pa mu NE dajemo nobenih zdravil, še posebno ne protibolečinskih tablet ali tablet za spanje, saj je lahko kombinacija tablet in alkohola lahko za osebo usodna. Prav tako osebe NE poskušamo pripraviti k bruhanju.

Če osebe ne moremo zbuditi ali pa je dihanje plitvo in neučinkovito, takoj pokličemo 112. Prav tako pokličemo, če je oseba poleg alkohola vzela kakršnakoli zdravila ali droge, če se je poškodovala ali če se nam zdi, da bi oseba iz drugih razlogov potrebovala zdravniško pomoč.


ZASTRUPITEV Z OGLJIKOVIM MONOKSIDOM

Ogljikov monoksid (CO) je plin, ki ga z našimi čutili ne moremo zaznati, saj je brezbarven, brez vonja in brez okusa. 

Znaki zastrupitve z ogljikovim monoksidom so glavobol, slabost, bruhanje, zaspanost, omotičnost, motnje vida, težave pri hoji ter v hudih primerih nezavest, epileptični krči in težave z dihanjem. Ljudje, ki so zastrupljeni z ogljikovim monoksidom, imajo značilno rožnato barvo kože.
Vsak sum zastrupitve je treba vzeti resno, saj so posledice lahko hude – nastopijo lahko trajne nevrološke poškodbe ali celo smrt. 

Zastrupljencu pomagamo tako, da ga prestavimo z območja, kjer so visoke koncentracije ogljikovega monoksida (npr. zakajena garaža), pri tem pa poskrbimo za lastno varnost. Če ne moremo varno pristopiti, počakamo do prihoda reševalcev, gasilcev.

Takoj zatem pokličemo 112. Če je mogoče, poskušamo odstraniti vir ogljikovega monoksida in prostor prezračimo. Viri zastrupitve so večinoma različne kurilne naprave, kot tudi električni grelci.

Če je potrebno, osebo začnemo oživljati, v primeru nezavesti pa jo namestimo v položaj za nezavestnega.


ZASTRUPITVE NA SPLOŠNO

Strupi so snovi, ki imajo škodljive učinke na naše telo. O zastrupitvah govorimo, ko te snovi povzročijo okvaro, naj bo to preko kože, sluznice, prebavil ali preko krvi.

Pri zastrupitvah je potrebna posebna previdnost, saj moramo najprej poskrbeti za svojo varnost, da se ne zastrupimo. Pomembno je, da smo pozorni na okolico, saj lahko na ta način ugotovimo vzrok zastrupitve: kača pod kamnom, prazna embalaža detergentov in zdravil, uporabljena igla in ostanki drog, vonj po plinu, zakajena garaža …
V primeru zastrupitve s plinom lahko prezračimo prostor ali osebo premaknemo na varnejše mesto, a le če pri tem ne ogrožamo sebe. V nasprotnem primeru počakamo na prihod gasilcev.

Takoj ko presodimo, da je varno, preverimo življenjske znake in pokličemo 112. To naredimo tudi, če samo sumimo na zastrupitev ali menimo, da ta ni nevarna. Pomembno je tudi, da shranimo vzorec ali embalažo strupa. Če oseba bruha, poskusimo vzorec bruhanja shraniti za preiskave.

Če je zastrupljenec nezavesten in diha, ga postavimo v bočni položaj, če pa je brez življenjskih znakov, ga začnemo oživljati. Zaradi lastne varnosti umetnih vpihov ne izvajamo! 

Zastrupljenim osebam NE dajemo piti, NE izzivamo bruhanja in jim NE dajemo aktivnega oglja brez posvetovanja z zdravnikom. Prav tako ne izničujemo učinkov strupa z domačimi pripravki limone, kisa, soli, surovih jajc, mleka ali slane vode. Kakršne koli postopke izvajamo le v primeru, da nam je tako predhodno svetoval dispečer ali zdravnik. 

Če je strup na koži ali v očeh, to mesto spiramo z navadno vodo in milnico vsaj 15 minut, najbolje pa do prihoda v bolnišnico. Pri tem pazimo, da se snov ne razširi na zdrave predele kože ter da ne poškodujemo samega sebe – vedno poskušamo spirati stran od preostalega zdravega tkiva!
Osebi, ki se je polila z jedkovino, takoj odstranimo obleke, čevlje, nakit in kontaktne leče. 
Poškodovano kožo lahko povežemo s sterilnim povojem, izjema pri tem je obraz, ki ga pustimo odkritega.

Pri pikih se NE priporoča nameščanja preveze na ud nad pikom, izsesavanja strupa ali izžiganja rane. Namesto tega zopet najprej poskrbimo za varnost, zastrupljenec naj miruje, odstranimo  mu ves nakit, ud imobiliziramo in hladimo ter pokličemo 112. Če je na mestu pika ostalo želo, ga odstanimo.