Člani projekta


Inštruktorji predstavljajo pomemben del naših tečajev, saj se kot študenti medicine lažje poistovetijo s tečajniki, a hkrati kot bodoči zdravniki nudijo zadostno kompetenco pri demonstraciji in izvedbi praktičnega dela tečaja. Število inštruktorjev prilagajamo številu tečajnikov na posameznem tečaju, da je delo kar se da optimalno. Med inštruktorje smo povabili študente medicine obeh slovenskih medicinskih fakultet z opravljenim izpitom Nujne medicinske pomoči, svoje znanje pa redno izpopolnjujejo tudi na internih izobraževanjih. S svojim znanjem, izkušnjami in primernim didaktičnim pristopom približajo prvo pomoč še tako neizkušenemu tečajniku.

vodja projekta Za življenje! Maribor

vodja projekta Za življenje! Maribor

katja

vodja inštruktorjev

vodja inštruktorjev

Tamara_copi

vodja ICC (ekipe za razširitev projekta v tuje države)

vodja ICC (mednarodne ekipe za razširitev projekta v tuje države)

Tajda _srot

vodja marketinga

vodja marketinga

Urska_Kmetic

vodja izobraževanja

vodja izobraževanja

Anja_Pintaric

Vodja financ in opreme

vodja financ in opreme

Andreja_Kogelnik

ustanovitelj projekta

ustanovitelj projekta

jani