O projektu


Projekt Za življenje izvajamo pri Društvu študentov medicine Maribor (DŠMM) v sodelovanju z Društvom študentov medicine Slovenije (DŠMS). DŠMM je neprofitno društvo, ki se med drugim ukvarja tudi z izobraževanjem in osveščanjem širše javnosti o zdravstveno-varstvenih temah ter uveljavljanjem in širjenjem etičnih idej.

 

S projektom Za življenje želimo:

 • izobraziti ljudi o postopkih prve pomoči
 • osvestiti javnost o problematiki prve pomoči
 • predstaviti prvo pomoč kot etično moralno (in pravno) dolžnost posameznika
 • povečati odziv mimoidočih v primeru nesreče, srčnega zastoja …
 • vzgojiti osnovnošolce v odgovorne in empatične posameznike
 • razširiti obstoječo mrežo avtomatskih defibrilatorjev v Sloveniji

Metode dela:

 • brezplačni tečaji prve pomoči za posameznike
 • brezplačni tečaji prve pomoči za organizirane skupine (društva, podjetja)
 • promocije na frekventnih točkah po Sloveniji
 • tečaji na osnovnih šolah
 • izdaja publikacij o prvi pomoči
 • zbiranje sredstev za nakup avtomatskih defibrilatorjev
Društvo študentov medicine Maribor
Taborska ulica 8
2000 Maribor
www.medicinec.si

TTR: 04515-0001186915
Sklic: 00052007
Davčna številka: 33692386 (nismo davčni zavezanci)
Sklic: 00 05
Matična številka: 2151901

Kontakt

Katja Žalman,
vodja projekta
za.zivljenje@medicinec.si
vodstvo@zazivljenje.org
+386 41 853 714

Barve in tipografija:

Logotipi: