Ukrepanje v posebnih okoliščinah
Klic na 112 je zelo stresen, dokaj hitro se klicatelj lahko počuti preobremenjenega in nemočnega. Zaposleni na centrih za obveščanje so izučeni, da vodijo klicatelje čez klic, vendar vam vedenje, kaj pričakovati, ko kličete, lahko pomaga olajšati situacijo in priklicati potrebne službe na pravo lokacijo, ko jih potrebujete.

Klic na 112Akutni koronarni sindrom (AKS) predstavlja glavni vzrok za obolevanje in umiranje bolnikov s koronarno boleznijo. Tako v ZDA zaradi AKS letno zboli okoli 1,5 milijona ljudi. Slovenski epidemiološki podatki so le delno poznani. Po virih Inštituta za varovanje zdravja je bilo v letu 1997 v slovenske bolnišnice zaradi koronarnih bolezni […]

Kaj je akutni koronarni sindrom?